WEBINAR: QUẢN LÝ NĂNG LỰC VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
TRONG NHÀ MÁY THÔNG MINH

Lập kế hoạch sản xuất là quy trình đầu tiên, khởi nguồn cho mọi hoạt động trực tiếp tạo ra sản phẩm của doanh nghiệp, tác động lên cả ba mục tiêu then chốt là Q-C-D (Chất lượng – Chi phí – Tiến độ). Mặc dù đầu tư khá nhiều nguồn lực cho vấn đề này, nhưng hầu hết các nhà máy tại Việt Nam vẫn chưa có phương án giải quyết triệt để, khiến năng lực sản xuất bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do đó, webinar “Quản lý năng lực và kế hoạch sản xuất trong nhà máy thông minh”, được tổ chức bởi ITG Technology, sẽ đi sâu vào thực trạng của hoạt động “trung tâm” này và đưa ra giải pháp khắc phục, giúp doanh nghiệp phát huy tối đa năng lực vận hành, tạo bàn đạp để chuyển mình thành nhà máy thông minh, bắt nhịp xu thế tất yếu của thế giới. Tham gia webinar, Quý vị sẽ có cái nhìn rõ nét về:

Nguyên nhân khiến lập kế hoạch không hiệu quả đang trở thành “tảng băng chìm” của doanh nghiệp

Nhiều đơn vị chưa nhận thức được hoạt động lập kế hoạch sản xuất không hiệu quả đang “âm thầm” nhấn chìm toàn bộ quá trình sản xuất vận hành của toàn doanh nghiệp. Do đó, xác định rõ những nguyên nhân ảnh hưởng tới công tác lập kế hoạch sẽ là tiền để để doanh nghiệp hạn chế được các vấn đề nội tại và tiềm ẩn trong tương lai một cách chủ động.

Phân tích chuyên sâu về thị trường các giải pháp công nghệ hỗ trợ lập kế hoạch sản xuất hiện nay

Trên thị trường đang có nhiều giải pháp hỗ trợ lập kế hoạch sản xuất nhưng rất ít dự án thành công trong việc số hóa hoạt động lập kế hoạch. Với những phân tích chuyên sâu về thị trường, chuyên gia của ITG sẽ mang đến cái nhìn tổng quan về các giải pháp hiện nay, giúp tiết kiệm thời gian tìm hiểu công nghệ phù hợp cho bài toán của chính doanh nghiệp mình.

Cách chuẩn hóa quy trình và số hóa công cụ lập kế hoạch sản xuất đạt hiệu quả tối ưu

Một số doanh nghiệp chú trọng đầu tư nhiều nguồn lực để lập kế hoạch sản xuất nhưng đến khi thực hiện lại “bị động” và gặp hạn chế bởi công cụ phần mềm. Webinar sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng phương thức chuẩn hóa quy trình lập kế hoạch và ứng dụng giải pháp công nghệ đảm bảo tiết kiệm nguồn lực mà vẫn phát huy tối đa hiệu suất sản xuất.

Lịch trình Webinar

Với chủ đề “Quản lý năng lực và kế hoạch sản xuất trong nhà máy thông minh”, webinar diễn ra ngày 30/09/2021 với lịch trình cụ thể như sau:

10:00

Mở đầu chương trình10:05

Tổng quan về mô hình nhà máy thông minh10:15

Giải mã thực trạng hoạt động Lập kế hoạch sản xuất trong nhà máy tại Việt Nam10:25

Phân tích chuyên sâu về thị trường các giải pháp công nghệ hỗ trợ Lập kế hoạch sản xuất10:35

Phương thức chuyển đổi số bộ phận “xương sống” - Lập kế hoạch sản xuất10:50

Thảo luận mở rộng và chia sẻ11:30

Kết thúc chương trình