WEBINAR : ỨNG DỤNG VÀ TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP NHÀ MÁY THÔNG MINH CHO NGÀNH GIA CÔNG CƠ KHÍ VÀ CHẾ TẠO TẠI VIỆT NAM

Kỷ nguyên 4.0 đặt các doanh nghiệp ngành Gia công Cơ khí & Chế tạo trước sự cạnh tranh gay gắt nhưng đồng thời cũng là động lực thúc đẩy các doanh nghiệp này thay đổi cách thức sản xuất để trở nên thông minh hơn và kết nối tốt hơn. Với đặc thù sản xuất nhiều quy trình phức tạp, đòi hỏi độ chính xác cao, làm sao để các doanh nghiệp ngành Gia công Cơ khí & Chế tạo tối ưu toàn diện các chỉ số S-Q-C-D (Tốc độ – Chất lượng – Chi phí – Tiến độ)? Làm sao để quá trình phát triển sản phẩm mới, cải tiến quy trình trở nên tinh gọn, hiệu quả với mức chi phí tối ưu?

Webinar “Ứng dụng và triển khai Giải pháp nhà máy thông minh cho ngành Gia công Cơ khí & Chế tạo tại Việt Nam”, được tổ chức bởi ITG Technology, cùng chuyên gia khách mời đến từ MES LAB sẽ chỉ rõ những vấn đề tồn tại trong quản lý vận hành tại các nhà máy. Đồng thời mang đến những cách tiếp cận mới mẻ về nghiên cứu & phát triển sản phẩm, ứng dụng giải pháp công nghệ đột phá để gia tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Tham dự Webinar, Quý vị sẽ có cái nhìn rõ nét về: 

Chuyển đổi số ngành Gia công Cơ khí & Chế tạo: Xu hướng và thách thức

Chuyển đổi số là một hành trình dài cần đầu tư nhiều nguồn lực. Do đó, để đảm bảo thành công, doanh nghiệp ngành Gia công Cơ khí và Chế tạo không nên khởi động một cách “tùy hứng” mà cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Vậy đâu là điểm xuất phát? Những thách thức nào mà doanh nghiệp phải cần vượt qua? Nhận thức rõ những khó khăn trong quá trình chuyển đổi số và nắm bắt được các xu hướng công nghệ mới sẽ là tiền đề giúp các doanh nghiệp ngành Gia công Cơ khí và Chế tạo tự tin bước lên mô hình nhà máy thông minh.

Ứng dụng phương pháp Design Thinking để cải tiến và chuyển đổi số sản xuất

Dựa trên phương pháp Design Thinking và các công nghệ kỹ thuật số, doanh nghiệp ngành Gia công Cơ khí & Chế tạo sẽ có thể hiểu rõ từng đối tượng trong khu vực sản xuất, từ đó chuyển đổi số quy trình gia công và phát triển sản phẩm mới. Chuyên gia đến từ MES LAB sẽ mang đến cách tiếp cận tư duy thiết kế mới mẻ thông qua các ví dụ minh họa; cách ứng dụng Design Thinking để giải quyết các vấn đề trong nhà máy. Đặc biệt, diễn giả sẽ xây dựng quy trình Design Thinking cụ thể cho các bài toán điển hình trong ngành Gia công Cơ khí & Chế tạo.

Triển khai Giải pháp nhà máy thông minh cho ngành Gia công Cơ khí & Chế tạo

Chuyển đổi số không có hình mẫu chung cho tất cả, do đó, các doanh nghiệp ngành Gia công Cơ khí & Chế tạo tại Việt Nam cần xây dựng lộ trình phù hợp với nguồn lực và đặc thù sản xuất của mình. Chuyên gia đến từ ITG DX sẽ đi sâu vào những thách thức mà các doanh nghiệp này đang phải đối mặt. Đồng thời, mang đến mô hình nhà máy thông minh phù hợp, phương pháp tiếp cận và lộ trình xây dựng giải pháp theo chuẩn quốc tế. Cùng với đó, là các case study chuyển đổi số điển hình trong lĩnh vực Cơ Khí & Chế tạo.

Lịch trình Webinar

Với chủ đề “Ứng dụng và triển khai Giải pháp nhà máy thông minh cho ngành gia công Cơ khí & Chế tạo tại Việt Nam”, Webinar diễn ra ngày 06/09/2023 với lịch trình cụ thể như sau:

09:00 - 09:15

Bức tranh chung và thách thức về chuyển đổi số mà doanh nghiệp ngành Cơ khí & Chế tạo phải đối mặt
Ông Nguyễn Xuân Hách
Giám đốc điều hành ITG Technology09:20 - 09:45

Ứng dụng Design Thinking trong ngành Chế tạo Cơ khí - phương pháp, quy trình, công cụ & ứng dụng
Ông Trần Anh Tuấn
Founder MES LAB09:45 - 10:20

Ứng dụng và triển khai giải pháp nhà máy thông minh cho ngành gia công Cơ khí & Chế tạo tại Việt Nam
Ông Nguyễn Thành Luân
Giám đốc Trung tâm tư vấn chuyển đổi số ITG DX10:20 - 11:20

Câu hỏi và thảo luận11:20

Kết thúc chương trình